Verejné zdroje

Prehľad pohybu prostriedkov klubu z verejných zdrojov
Príjmy
Popis úhrady Dodávateľ plnenia Prijatá suma Dátum transakcie
1 Príspevok uznanému športu 2017 MŠVVaŠ SR 1 624,00 € 04.12.2017
2 Podpora z rozpočtu BÚ SLA Slovenská lyžiarska asociácia 103,97 € 11.12.2017
Príjem celkom za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 1 727,97 €
Výdaje
Popis úhrady Dodávateľ plnenia Uhradená suma Dátum úhrady
1 Letné sústredenie Dobšiná (ubytovanie) Stará Horáreň 800,55 € 15.08.2017
2 Sada voskov Swix Sportrysy s.r.o. 648,00 € 16.11.2017
3 Príspevok servisná bunka, zasnežovanie Areál bežec. Lyž. Štrbské Pleso 430,00 € 15.11.2017
4 Bežecké topánky Salomon Sportrysy s.r.o. 150,00 € 29.11.2017
Výdaj celkom za obdobie  1.1.2017 do 31.12.2017 2 028,55 €